Chương trình Đào tạo

Quyết đinh ban hành chương trình đào tạo ngành và chuyên ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thứ sáu - 08/03/2019 01:48
Quyết đinh 230/QĐ-ĐHTM ngày 4/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành chương trình đào tạo ngành và chuyên ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ .
Thông tin chi tiết xem tại đây
 
, . : 60