Chương trình Đào tạo

Quyết định ban hành các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

Thứ tư - 23/06/2021 05:26
Nhà trường đã ban hành Quyết định số 934/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2021 về việc ban hành các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.
Thông tin chi tiết trong file đính kèm. 
 
, . : 60