Chương trình Đào tạo

Quy định xây dựng và hoàn thiện CTDT của trường ĐH Thương mại

Thứ tư - 20/03/2019 00:25
Nhà trường đã có Quyết định số 1699/QĐ-ĐHTM ngày 26/11/2018 về việc ban hành Quy định xây dựng và hoàn thiện CTDT của trường ĐH Thương mại.
, . : 60