Chương trình Đào tạo

Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên chương trình chất lượng cao trình độ đại học

Thứ sáu - 20/07/2018 00:36
Nhà trường ban hành Quyết định 835/QĐ-ĐHTM ngày 19/7/2018 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên chương trình chất lượng cao trình độ đại học.
Thông tin chi tiết xem tại đây.  
, . : 60