Chương trình Đào tạo

Chương trình đào tạo hệ liên thông các chuyên ngành theo hệ thống tín chỉ

Thứ tư - 24/01/2018 04:52
Quyết định 445/QĐ-ĐHTM ngày 16/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành bộ chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
Thông tin chi tiết xem tại đây
, . : 60