Chương trình Đào tạo

Chương trình đào tạo bằng 2 hệ vừa học vừa làm trình độ đại học

Thứ tư - 24/01/2018 04:57
Quyết định 875/QĐ-ĐHTM ngày 14/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành chương trình đào tạo bằng 2 hệ vừa học vừa làm các chuyên ngành trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.
Thông tin chi tiết xem tại đây
, . : 60