Chương trình Đào tạo
BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2019

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2019

  •   27/10/2021 04:42:23 AM
  •   Đã xem: 232

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành quản trị nhân lực năm 2019 được xây dựng theo hướng dẫn chung của Trường và trên cơ sở chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo ngành quản trị nhân lực được Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM ngày 25 tháng 12 năm 2019.

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2017

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2017

  •   27/10/2021 04:39:22 AM
  •   Đã xem: 176

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành quản trị nhân lực năm 2017 được xây dựng theo hướng dẫn chung của Trường và trên cơ sở chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo ngành quản trị nhân lực được Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHTM ngày 10 tháng 2 năm 2017.

Logo DHTM 3

Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại

  •   15/10/2021 03:28:32 AM
  •   Đã xem: 315

Quyết định số 1551/QĐ-ĐHTM ngày 13/10/2021 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định về việc xác định trình độ ngoại ngữ tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với sinh viên đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao

  •   08/09/2021 11:46:09 PM
  •   Đã xem: 448

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1311/QĐ-ĐHTM ngày 8/9/2021 về việc xác định trình độ ngoại ngữ tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với sinh viên đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao.

, . : 60