Chương trình đào tạo thạc sĩ & tiến sĩ

Quyết định về việc ban hành Quy định học bổ sung kiến thức cho ứng viên đăng kí dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thương mại

Thứ sáu - 14/05/2021 03:10
Quyết định 608 /QĐ-ĐHTM ngày 14/5/2021 về việc ban hành Quy định học bổ sung kiến thức cho ứng viên đăng kí dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thương mại
Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm. 
File đính kèm
, . : 60