Chương trình đào tạo thạc sĩ & tiến sĩ

Quyết định phân công quản lý và giảng dạy các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Thứ sáu - 25/05/2018 04:35
Nhà trường đã có Quyết định 503/QĐ-ĐHTM ngày 15/5/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc phân công quản lý và giảng dạy các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.
Thông tin chi tiết xem tại đây. 
, . : 60