Chương trình đào tạo thạc sĩ & tiến sĩ

Quyết định ban hành danh sách các học phần bổ sung kiến thức cho các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu

Thứ sáu - 16/04/2021 00:32
Quyết định ban hành danh sách các học phần bổ sung kiến thức cho các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu
Thông tin chi tiết xem tại đây. 
 
, . : 60