Chương trình đào tạo thạc sĩ & tiến sĩ

Quyết định ban hành bộ đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng năm 2021

Thứ hai - 30/08/2021 23:12
Nhà trường đã có Quyết định số 1260/QĐ-ĐHTM ngày 31/8/2021 về việc ban hành bộ đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng năm 2021.
Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm. 
Nội dung bộ đề cương chi tiết các học phần sẽ được đăng tải trên mục Học liệu  http://119.15.169.64:5552/pages/opac/wpid-wpid-collection-type-collection.html
, . : 60