Chương trình đào tạo thạc sĩ & tiến sĩ

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020

Thứ ba - 29/12/2020 22:26
Nhà trường đã ban hành Quyết định 1560/QĐ-ĐHTM ngày 28/12/2020 về việc hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm 
/uploads/tmu/news/2020_12/qd-1560-ctdt-ts_0001.pdf
, . : 60