Chương trình đào tạo cử nhân

Thông báo lần 2 về kế hoạch rà soát, hoàn thiện đề cương học phần trình độ đại học

Thứ năm - 13/02/2020 21:03
Thông báo lần 2 số 95/TB-ĐHTM ngày 14/2/2020 2 về kế hoạch rà soát, hoàn thiện và công bố bộ đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học.
Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm. 
, . : 60