Chương trình đào tạo cử nhân

Quyết định sửa đổi, bổ sung về chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên ĐH chính quy

Thứ sáu - 14/06/2019 05:05
Quyết định số 758/QĐ-ĐHTM ngày 12/6/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học chính quy.
Thông tin chi tiết xem tại đây. 
, . : 60