Chương trình đào tạo cử nhân

Quyết định phân công các HP trong CTDT ngành Kiểm toán, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

Thứ sáu - 22/03/2019 00:22
Quyết định 299/QĐ-ĐHTM ngày 18/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc phân công các học phần trong chương trình đào tạo ngành Kiểm toán, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.
Thông tin chi tiết trong link dưới đây. 
/uploads/tmu/news/2019_03/phan-cong-cac-hp-dh-19.3.2019-new-1.xlsx
, . : 60