Chương trình đào tạo cử nhân

Quyết định mở ngành và chuyên ngành đào tạo Kiểm toán trình độ đại học

Thứ sáu - 01/03/2019 04:05
Nhà trường đã ban hành Quyết định 176/QĐ-ĐHTM ngày 22/2/2019 về việc mở ngành và chuyên ngành đào tạo Kiểm toán trình độ đại học.
Thông tin chi tiết xem tại đây
, . : 60