Chương trình đào tạo cử nhân

Quyết định ban hành chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Hệ thống thông tin quản lý

Thứ sáu - 17/08/2018 04:31
Nhà trường đã ban hành Quyết định số 947/QĐ-ĐHTM ngày 14/8/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Hệ thống thông tin quản lý trình độ đại học hệ chính quy.
Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm. 
, . : 60