Chương trình đào tạo cử nhân

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM của Trường ĐH Thương mại

Thứ sáu - 10/01/2020 04:31
Nhà trường đã ban hành CĐR và CTĐT Quản trị kinh doanh theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM vv hoàn thiện CĐR & CTĐT các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy năm 2019
Logo DHTM 3
Logo DHTM 3
Nhà trường đã ban hành CĐR và CTĐT Quản trị kinh doanh theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM vv hoàn thiện CĐR & CTĐT các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy năm 2019. 
, . : 60