Chương trình đào tạo cử nhân

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2017

Thứ tư - 27/10/2021 04:39
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành quản trị nhân lực năm 2017 được xây dựng theo hướng dẫn chung của Trường và trên cơ sở chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo ngành quản trị nhân lực được Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHTM ngày 10 tháng 2 năm 2017.
BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2017
, . : 60