Chương trình chất lượng cao
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp (Chương trình chất lượng cao) trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp (Chương trình chất lượng cao) trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022

  •   02/06/2022 07:38:21 AM
  •   Đã xem: 366

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 841/QĐ-ĐHTM ngày 24/05/2022 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của 04 chương trình đào tạo trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022.  

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định về việc xác định trình độ ngoại ngữ tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với sinh viên đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao

  •   08/09/2021 11:46:09 PM
  •   Đã xem: 732

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1311/QĐ-ĐHTM ngày 8/9/2021 về việc xác định trình độ ngoại ngữ tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với sinh viên đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao.

Quyết định về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại

Quyết định về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại

  •   09/08/2021 03:35:00 AM
  •   Đã xem: 846

Nhà trường ban hành Quyết định số 790/QĐ-ĐHTM ngày 13/7/2018 về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại trình độ đại học hệ chính quy.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

  •   17/08/2018 04:59:44 AM
  •   Đã xem: 2216

Nhà trường ban hành Quyết định số 790/QĐ-ĐHTM ngày 13/7/2018 về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học hệ chính quy.

, . : 60