Chương trình chất lượng cao
Quyết định về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại

Quyết định về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại

  •   09/08/2021 03:35:00 AM
  •   Đã xem: 677

Nhà trường ban hành Quyết định số 790/QĐ-ĐHTM ngày 13/7/2018 về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại trình độ đại học hệ chính quy.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

  •   17/08/2018 04:59:44 AM
  •   Đã xem: 1998

Nhà trường ban hành Quyết định số 790/QĐ-ĐHTM ngày 13/7/2018 về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học hệ chính quy.

, . : 60