Bằng 2
BÁO CÁO QUẢN LÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ NĂM 2019

BÁO CÁO QUẢN LÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ NĂM 2019

  •   28/02/2020 07:11:00 AM
  •   Đã xem: 4419

Thực hiện quy định tại Thông tư số 19/TT-BGDĐT ngày 08/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1520/QLCL-QLVBCC ngày 15/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Thương mại báo cáo tình hình quản lý văn bằng, chứng chỉ năm 2019 như sau:

Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh năm 2019

Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh năm 2019

  •   20/03/2019 10:28:00 PM
  •   Đã xem: 13676

Khoa Tại chức trường Đại học Thương mại hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ tuyển sinh hệ liên thông, bằng 2 và VLVH như sau:

Đại diện cho các bạn tân sinh viên lên tặng hoa cho Nhà trường

Lễ khai giảng khoa Tại chức 17/10/2017

  •   16/10/2017 11:27:00 PM
  •   Đã xem: 1485

18h ngày 17/10/2017, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức “Lễ khai giảng liên thông Trung cấp khóa 9, liên thông Cao đẳng khóa 14, Đại học bằng 2 khóa 52” tại hội trường H1.

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông - đợt thi tháng 01/2018

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông - đợt thi tháng 01/2018

  •   13/09/2017 03:27:35 AM
  •   Đã xem: 15842

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học cho tất cả các ngành

, . : 60