BA CÔNG KHAI & THANH TRA

Xử lý nghiêm khắc các trường hợp sử dụng văn bằng bất hợp pháp trong quá trình học tập tại trường Đại học Thương mại

Thứ tư - 14/11/2018 21:41
Xử lý nghiêm khắc tất cả các trường hợp người học sử dụng văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp làm điều kiện thi tuyển, xét tuyển.
ảnh minh họa
ảnh minh họa
            Trong thời gian vừa qua, phòng Thanh tra thực hiện công tác thanh, kiểm tra  điều kiện văn bằng đầu vào của các lớp thuộc hệ đào tạo sau đại học, liên thông, các lớp bồi dưỡng kế toán trưởng... Kết quả kiểm tra đã phát hiện có trường hợp người học sử dụng văn bằng bất hợp pháp làm điều kiện thi tuyển, xét tuyển.
            Theo chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng, phòng thanh tra đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý như sau:
           1. Thu hồi các văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp.
           2. Hủy kết quả thi tuyển, xét tuyển và buộc thôi học đối với người học vi phạm.
           3. Thông báo trên website của trường Đại học Thương mại và cơ quan, địa phương nơi thường trú của người học vi phạm.
           4. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm theo pháp luật.
           Để đảm bảo công bằng minh bạch trong hoạt động đào tạo, trường đại học Thương mại kiên quyết xử lý nghiêm khắc tất cả các trường hợp người học sử dụng văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp làm điều kiện thi tuyển, xét tuyển.
 
, . : 60