BA CÔNG KHAI & THANH TRA
Ba công khai năm học 2018-2019

Ba công khai năm học 2018-2019

  •   02/05/2019 04:10:28 AM
  •   Đã xem: 1506

ảnh minh họa

Xử lý nghiêm khắc các trường hợp sử dụng văn bằng bất hợp pháp trong quá trình học tập tại trường Đại học Thương mại

  •   14/11/2018 09:41:00 PM
  •   Đã xem: 1404

Xử lý nghiêm khắc tất cả các trường hợp người học sử dụng văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp làm điều kiện thi tuyển, xét tuyển.

, . : 60