Tin Tức
Logo DHTM 3

Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại

  •   15/10/2021 03:28:32 AM
  •   Đã xem: 46

Quyết định số 1551/QĐ-ĐHTM ngày 13/10/2021 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại.

Tra cứu kết quả thi tuyển sinh cao học ngày 10/10/2021

Tra cứu kết quả thi tuyển sinh cao học ngày 10/10/2021

  •   12/10/2021 04:20:00 AM
  •   Đã xem: 251

Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo Nhà trường và viên chức không giữ chức vụ quản lý

Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo Nhà trường và viên chức không giữ chức vụ quản lý

  •   12/10/2021 03:45:24 AM
  •   Đã xem: 19

Nằm trong chuỗi hoạt động thường niên của Nhà trường, với mục tiêu tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với các viên chức không giữ chức vụ quản lý, giúp lãnh đạo Nhà trường nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đề xuất và giải đáp các thắc mắc của viên chức, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo Nhà trường với viên chức không giữ chức vụ quản lý vào sáng ngày 12/10/2021.

Hội thảo Quốc tế "FDI TOÀN CẦU VÀ ỨNG BIẾN CỦA DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI"

Hội thảo Quốc tế "FDI TOÀN CẦU VÀ ỨNG BIẾN CỦA DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI"

  •   08/10/2021 05:10:14 AM
  •   Đã xem: 107

Sáng ngày 08/10/2021, bằng hình thức trực tiếp tại phòng Hội thảo nhà F Trường Đại học Thương mại và hình thức trực tuyến qua Zoom, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Hải Phòng, Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và Viện Friedrich Naumann (FNF) tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “FDI TOÀN CẦU VÀ ỨNG BIẾN CỦA DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI”(Global FDI and responses of FDI enterprises in Viet Nam in the new context).

, . : 60