Văn bản

Quy định chế độ làm việc của giảng viên

Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Thương mại

Số kí hiệu 1023/QĐ-ĐHTM
Ngày ban hành 19/08/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 19/08/2018
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Văn bản quản lý cấp trường
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Admin

 File đính kèm

Văn bản mới

06-NQ-HDT

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTM

Lượt xem:630 | lượt tải:541

1023/QĐ-ĐHTM

Quy định chế độ làm việc của giảng viên

Lượt xem:4640 | lượt tải:2611

580/QĐ-ĐHTM

Quy định đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Trường ĐHTM

Lượt xem:1587 | lượt tải:2094

568/QĐ-ĐHTM

Quy định về nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường ĐHTM

Lượt xem:2075 | lượt tải:1125

195/QĐ-ĐHTM

Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:1656 | lượt tải:7732
Tìm kiếm văn bản
, . : 60