Văn bản

Luật viên chức

Luật Viên chức.

Số kí hiệu 58/2010/QH12
Ngày ban hành 14/11/2010
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Văn bản quản lý nhà nước
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Nhà nước
Người ký Admin

Nội dung