Văn bản

Điều lệ trường đại học

ĐIỀU LỆ
Trường đại học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Số kí hiệu 70/2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành 09/12/2014
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/01/2015
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Văn bản quản lý nhà nước
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Nhà nước
Người ký Admin

 File đính kèm

Văn bản mới

06-NQ-HDT

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTM

Lượt xem:522 | lượt tải:470

1023/QĐ-ĐHTM

Quy định chế độ làm việc của giảng viên

Lượt xem:4558 | lượt tải:2570

580/QĐ-ĐHTM

Quy định đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Trường ĐHTM

Lượt xem:1549 | lượt tải:2074

568/QĐ-ĐHTM

Quy định về nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường ĐHTM

Lượt xem:2003 | lượt tải:1108

195/QĐ-ĐHTM

Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:1641 | lượt tải:7711
Tìm kiếm văn bản
, . : 60