Conférences - Informations scientifiques

Colloque scientifique national sur le thème : "Développement des services de Finance - Banque - Assurance dans un nouveau contexte"

Mercredi - 10/11/2021 04:17
Colloque scientifique national sur le thème : "Développement des services de Finance - Banque - Assurance dans un nouveau contexte"
Sự phát triển của các dịch vụ tài chính số ngày càng trở thành xu hướng không thể đảo ngược, đặc biệt khi các quốc gia trên thế giới phải trải qua những thay đổi và thách thức chưa từng có từ đại dịch Covid-19. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính sáng tạo đã được nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, chú trọng nhằm ứng phó với khủng hoảng cũng như phát huy lợi ích của nó trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, phát triển dịch vụ tài chính trong tình hình mới cũng đi kèm nhiều thách thức, đòi hỏi phải thay đổi thể chế, tăng cường đầu tư vốn, đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ con người ... Trong bối cảnh đó, Phát triển dịch vụ Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm trong bối cảnh mới ”được tổ chức nhằm mục đích là diễn đàn dành cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và nhà giáo - những người nghiên cứu, trao đổi, phát triển kiến ​​thức mới và kỹ năng thực hành, hướng dẫn cách làm mới giúp lãnh đạo doanh nghiệp, các doanh nhân. Có thêm kiến ​​thức nền tảng để không ngừng đổi mới dịch vụ, đa dạng hóa, hội nhập và cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của dịch vụ tài chính - ngân hàng - bảo hiểm trong bối cảnh hiện nay và những năm tới. Phát triển dịch vụ Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm trong bối cảnh mới ”được tổ chức nhằm mục đích là diễn đàn dành cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và nhà giáo - những người nghiên cứu, trao đổi, phát triển kiến ​​thức mới và kỹ năng thực hành, hướng dẫn cách làm mới giúp lãnh đạo doanh nghiệp, các doanh nhân. Họ có thêm nền tảng kiến ​​thức để không ngừng đổi mới dịch vụ, đa dạng hóa, tích hợp và cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của dịch vụ tài chính - ngân hàng - bảo hiểm trong bối cảnh hiện nay và những năm tới. hướng dẫn các phương thức mới để giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân. Có thêm kiến ​​thức nền tảng để không ngừng đổi mới dịch vụ, đa dạng hóa, hội nhập và cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của dịch vụ tài chính - ngân hàng - bảo hiểm trong bối cảnh hiện nay và những năm tới. hướng dẫn các phương thức mới để giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân. Có thêm kiến ​​thức nền tảng để không ngừng đổi mới dịch vụ, đa dạng hóa, hội nhập và cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của dịch vụ tài chính - ngân hàng - bảo hiểm trong bối cảnh hiện nay và những năm tới.

Hội thảo được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 12 tháng 10 năm 2021 tại Đại học Thuongmai và được thực hiện trực tuyến qua nền tảng Zoom, do Khoa Tài chính - Ngân hàng của Đại học Thuongmai phối hợp với Viện Chiến lược và Tài chính đồng tổ chức Chính sách của Bộ Tài chính.

Hội thảo khoa học nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, ... và các thầy cô giáo, sinh viên đến từ nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị đào tạo. Ngoài ra, với tư cách là nhà tài trợ - Nam A Bank, đã góp phần không nhỏ trong công tác tổ chức hội nghị.

Các bạn quan tâm vui lòng đăng ký tham gia hội thảo trên fanpage Khoa Tài chính - Ngân hàng:
https://www.facebook.com/events/174798641468255?ref=newsfeed
, . : 60