Tin hoạt động Web cũ

Trường Đại học Thương mại thực hiện quy trình xem xét, đề nghị bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ ba - 15/03/2016 13:00
Thực hiện kế hoạch công tác của Đảng bộ và nhà trường chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2011-206, Đảng ủy- Ban Giám hiệu - Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại đã tiến hành họp để thống nhất về chủ trương nhân sự Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2016-2021
 Trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị liên tịch Đảng ủy –Ban Giám hiệu  và Quyết nghị của Hội đồng trường, Nhà trường đã có Công văn trình Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủ trương nhân sự Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 02.3.2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 768/BGD ĐT-TCCB nhất trí để trường Đại học Thương mại thực hiện quy trình xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Thực hiện Hướng dẫn trong Công văn số 768 của Bộ GD&ĐT và Kế hoạch số 105/KH-ĐHTM, ngày 04.3.2016 của nhà trường, trong các ngày 10 và 11.3.2016, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng, Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị liên tịch Đảng ủy – Ban Giám hiệu, Hội nghị Đảng ủy và Hội nghị Hội đồng trường  để lấy thư giới thiệu và phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2016-2021.
 
 
   Tham dự và chỉ đạo các Hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Hiếu, Ủy viên thường trực Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng Tổ công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo; các thành viên Tổ công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Tố Quyên, Phó Bí thư Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; đồng chí Trương Thị Dung, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức, Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.
  Về phía nhà trường, có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, thành viên Hội đồng trường và đại biểu thuộc thành phần triệu tập tham dự các Hội nghị theo quy định.
 
 
  Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng, GS.TS Đinh Văn Sơn đã trình bày Báo cáo kiểm điểm tổng kết nhiệm kỳ công tác và phương hướng công tác nhiệm kỳ tiếp theo nếu được bổ nhiệm lại. Các đại biểu đã thảo luận và nhất trí với Báo cáo của đồng chí Hiệu trưởng.
 
  Tại các Hội nghị, GS.TS Đinh Văn Sơn đã nhận được số thư giới thiệu, số phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại với tỷ lệ cao từ các đại biểu tham dự.
 
 
 
  Các Hội nghị đã được thực hiện nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đúng quy định và thành công tốt đẹp.
 Căn cứ vào kết quả tại Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng, Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị liên tịch Đảng ủy –Ban Giám hiệu, Hội nghị Đảng ủy và Hội nghị Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại; Đảng ủy và Ban Giám hiệu trường Đại học Thương mại đã hoàn chỉnh hồ sơ trình và  đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, bổ nhiệm lại GS.TS Đinh Văn Sơn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại  nhiệm kỳ 2016-2021. 
 
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60