Tin hoạt động Web cũ

Hội thảo khoa học với chủ đề "Thực trạng hoạt động xuất khẩu và mức độ tham gia vào các chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm đặc sản xuất khẩu của các tỉnh khu vực Tây Bắc"

Thứ hai - 11/01/2016 12:00
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu đề tài KHCN-TB.06X/13-18 “Nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm đặc sản xuất khẩu của các tỉnh khu vực Tây Bắc”, được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc, Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại, ngày 8/1/2016, tại Trung tâm Hội nghị Tỉnh Cao Bằng Ban chủ nhiệm đề tài KHCN-TB.06X/13-18 đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Thực trạng hoạt động xuất khẩu và mức độ tham gia vào các chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm đặc sản xuất khẩu của các tỉnh khu vực Tây Bắc".
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60