Tin hoạt động Web cũ

Danh sách ứng viên được Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Thương mại đề nghị Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016

Thứ hai - 13/06/2016 13:00
Từ ngày 8 đến 11 tháng 11 tại trường Đại học thương mại, Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở trường đã họp xét đạt tiêu chuân chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016. kết quả cụ thể như sau (Xem file dinh kem)
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60