Tin hoạt động Web cũ

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP 2016

Thứ năm - 24/03/2016 13:00
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã ký kết với Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh “Chương trình hỗ trợ thanh niên lập nghiệp” ...
Vấn đề khởi nghiệp đã và đang là câu chuyện thời sự - kinh tế của đất nước. Ở Việt Nam, vai trò đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước đề cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 11 đã khẳng định: “Doanh nhân - Doanh nghiệp là lực lượng chủ lực xung kích trong sự nghiệp phát triển kinh tế”.
 
 
Ngày 9/12/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xác định Chương trình Khởi nghiệp sẽ được đẩy mạnh thông qua các hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả để triển khai nghị quyết trong cuộc sống. Chương trình Khởi nghiệp do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp khởi xướng, được sự bảo trợ, chủ trì của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), sự phối hợp triển khai của Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các địa phương trên cả nước. Bước sang năm thứ 13, Chương trình đã thu hút được hàng vạn lượt bạn trẻ với gần 3000 dự án và ý tưởng kinh doanh tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp và các hoạt động khác. Chương trình đã góp phần khơi dậy được tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng. Rất nhiều bạn trưởng thành từ chương trình đã trở thành các nhà quản trị, điều hành thành công doanh nghiệp của mình.
 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã ký kết với Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh “Chương trình hỗ trợ thanh niên lập nghiệp” xác định một trong những hoạt động trọng tâm của thanh niên là thi đua lập nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chúng ta đang tích cực thực hiện các giải pháp của Đảng, Chính phủ nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội.
 
 
Chương trình Khởi nghiệp tạo cơ hội cho thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo và ý chí tự lập, áp dụng những kiến thức đã lĩnh hội để lập ra những dự án khởi nghiệp có tính khả thi trong đời sống kinh doanh, đồng thời xây dựng một chương trình tổng thể về hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm tư vấn, đào tạo và cung cấp thông tin khởi nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm và tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư... Đây là cơ hội để các bạn trẻ biến ước mơ, hoài bão của mình thành hiện thực.
 
 
 
Là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam, VCCI đã xác định Chương trình Khởi nghiệp không chỉ dừng lại ở việc khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ, mà quan trọng hơn là xây dựng một Chương trình tổng thể về hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm:
-         Tư vấn khởi nghiệp;
-         Đào tạo về khởi nghiệp;
-         Tổ chức các cuộc giao lưu giữa thanh niên, sinh viên với các doanh nhân thành đạt, các sinh viên đã đoạt giải cao trong các cuộc thi trước;
-         Hỗ trợ tìm kiếm, tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư;
-         Tổ chức Mạng khởi nghiệp bao gồm: Các CLB khởi nghiệp, Ngày hội khởi nghiệp, Sàn giao dịch ý tưởng, Hội chợ ý tưởng kinh doanh sáng tạo, Xây dựng và phát triển cổng thông tin khởi nghiệp…

Xem chi tiết
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60