Tài chính - Tài sản kỹ thuật
Thông báo thanh lý tài sản

Thông báo thanh lý tài sản

  •   21/08/2017 05:34:00 AM
  •   Đã xem: 635

Quy chế ba công khai năm học 2015-2016

Quy chế ba công khai năm học 2015-2016

  •   19/06/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 434

Thông báo về kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra hành chính hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo về kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra hành chính hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  •   18/01/2010 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 1

Thực hiện công văn số 07/BGDĐT-TTr ngày 07/01/2010 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của nhà trường.

, . : 60