Đại học Thương mại | Thuongmai University

http://tmu.vn


Quy định: Về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Thương mại, kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

Trường đại học Thương mại quy định cụ thể về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy của Trường năm 2018 như sau:
, . : 60