Tin mới nhất
Thông cáo báo chí về việc tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2019

Thông cáo báo chí về việc tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2019

 00:06 20/06/2019

Vào 8h00 ngày 12/07/2019, Trường Đại học Thương mại tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2019 tại phòng hội thảo quốc tế tầng 6 – Nhà F – Đại học Thương mại, Hồ Tùng Mậu, Cầu giấy, Hà Nội. Đây là ẩn phẩm đầu tiên trong chuỗi báo cáo thường niên của Trường Đại học Thương mại, được thực hiện dựa trên những số liệu, minh chứng có chọn lọc, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam.

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

 05:09 17/06/2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định phê duyệt kế hoạch biên soạn giáo trình, TLTK năm học 2019-2020

 05:10 14/06/2019

Nhà trường ban hành Quyết định số 757/QĐ-ĐHTM ngày 12/6/2019 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2019-2020.

Quyết định sửa đổi, bổ sung về chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên ĐH chính quy

Quyết định sửa đổi, bổ sung về chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên ĐH chính quy

 05:05 14/06/2019

Quyết định số 758/QĐ-ĐHTM ngày 12/6/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học chính quy.

, . : 60