Đại học Chính quy
Chương trình hành động

Chương trình hành động

  •   18/04/2010 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 842

Quyết định về việc ban hành Chương trình GD hệ chính quy trình độ ĐH theo hệ thống tín chỉ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp thuộc ngành QTKD

Quyết định về việc ban hành Chương trình GD hệ chính quy trình độ ĐH theo hệ thống tín chỉ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp thuộc ngành QTKD

  •   21/01/2010 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 875

Ngày 15/01/2010, Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại đã ký quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học mới: Quản trị Kinh doanh tổng hợp. Chuyên ngành đào tạo mới này chính thức được tuyển sinh từ năm 2010

Quyết định về việc ban hành Chương trình GD hệ chính quy trình độ ĐH theo hệ thống tín chỉ chuyên ngành Quản trị thương hiệu thuộc ngành QTKD

Quyết định về việc ban hành Chương trình GD hệ chính quy trình độ ĐH theo hệ thống tín chỉ chuyên ngành Quản trị thương hiệu thuộc ngành QTKD

  •   21/01/2010 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 848

Ngày 15/01/2010, Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại đã ký quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học mới: Quản trị Thương hiệu. Chuyên ngành đào tạo mới này chính thức được tuyển sinh từ năm 2010

Chương trình đào tạo đại học chính quy 2 chuyên ngành mới: Luật Thương mại và Quản trị nguồn nhân lực thương mại thuộc ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo đại học chính quy 2 chuyên ngành mới: Luật Thương mại và Quản trị nguồn nhân lực thương mại thuộc ngành Quản trị kinh doanh

  •   28/05/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 913

Ngày 28/5/2009, Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại đã ký quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học chính quy 2 chuyên ngành mới: Luật Thương mại và Quản trị nguồn nhân lực thương mại thuộc ngành Quản trị kinh doanh, đồng thời Hiệu trưởng cũng đã phân công các học phần mới trong 2 chương trình đào tạo cho các bộ môn đảm nhiệm để triển khai tổ chức đào tạo từ năm học 2009 - 2010

, . : 60