Các tổ chức - đoàn thể Nhà trường
Trường Đại học Thương mại tưng bừng kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Tiếng Anh

Trường Đại học Thương mại tưng bừng kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Tiếng Anh

  •   13/11/2017 04:15:09 AM
  •   Đã xem: 864

Sáng ngày 11/11/2017 tại Hội trường H3, khoa Tiếng Anh Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa. Tới dự buổi lễ có PGS,TS Đỗ Minh Thành - Bí thư Đảng úy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; GS,TS Đinh Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường; PGS,TS Bùi Xuân Nhàn - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường; cùng các thầy cô lãnh đạo các khoa, phòng, ban trong trường; Cựu giáo chức và cựu sinh viên, toàn thể giảng viên, sinh viên khoa Tiếng Anh và khách mời.

GẶP MẶT ĐỒNG CHÍ ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU

GẶP MẶT ĐỒNG CHÍ ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU

  •   08/11/2017 11:00:19 PM
  •   Đã xem: 1051

9h30 ngày 09/11/2017, tại phòng họp số 1 nhà I, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức gặp mặt và trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Trần Thị Thanh Hương (Bộ môn Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Khoa Lý luận chính trị) và đồng chí Vũ Bá Hòa (Ban quản lý khu nội trú sinh viên).

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ GIÁM ĐỐC CƠ SỞ HÀ NAM; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ - CÔNG TÁC SINH VIÊN; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP - KẾ TOÁN-QUẢN TRỊ

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ GIÁM ĐỐC CƠ SỞ HÀ NAM; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ - CÔNG TÁC SINH VIÊN; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP - KẾ TOÁN-QUẢN TRỊ

  •   02/11/2017 11:08:09 PM
  •   Đã xem: 1097

9 giờ 30 phút, thứ 5 ngày 02/11/2017, tại Hội trường lớn Cơ sở Hà Nam - Trường Đại học Thương mại đã diễn ra lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cơ sở Hà Nam; Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo - Khảo thí - Công tác sinh viên; Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp - Kế toán - Quản trị.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2017-2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2017-2022

  •   24/10/2017 03:29:05 AM
  •   Đã xem: 588

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định về Đại hội, Hội nghị của Công đoàn các cấp; Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 4/03/ 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch số 310/KH-CĐN ngày 6/12/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức đại hội công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Hướng dẫn số 04/HD-CĐN, ngày 17/03/2017 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam Hướng dẫn công tác nhân sự ban Chấp hành tại Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023; Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Trường khóa XXV, nhiệm kỳ 2012-2017, quyết định tổ chức Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ XXVI (2017-2022) của Công đoàn Trường với kế hoạch và nội dung cụ thể tiến hành theo 02 cấp như sau:

, . : 60