Các tổ chức - đoàn thể Nhà trường
Hội thi "Ánh sáng soi đường" lần thứ III - năm 2019

Hội thi "Ánh sáng soi đường" lần thứ III - năm 2019

  •   16/04/2019 09:26:21 PM
  •   Đã xem: 252

THÔNG BÁO : Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019.

Cuộc thi "Biển đảo Việt Nam"

Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến về Biển đảo Việt Nam

  •   07/04/2019 10:58:22 PM
  •   Đã xem: 380

Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến về biển đảo Việt Nam năm 2019 mang tên "Biển đảo Việt Nam" nhằm giáo dục, tuyên truyền cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, khơi dậy ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Tài năng Anh ngữ - ETC năm 2019

Cuộc thi Tài năng Anh ngữ trong học sinh, sinh viên Thủ đô lần thứ III, năm 2019 – “Your Action – Our World”

  •   22/03/2019 04:22:46 AM
  •   Đã xem: 375

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn – Hội và phong trào Sinh viên Thủ đô năm học 2018-2019; Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên khối THPT năm học 2018-2019; Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) và hưởng ứng Năm Thanh niên Tình nguyện, Thành đoàn – Hội Sinh viên thành phố Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức giáo dục IDP, Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Úc (ACET) tổ chức “Cuộc thi Tài năng Anh ngữ trong học sinh, sinh viên Thủ đô lần thứ III, năm 2019 - “Your Action – Our World”.

Hội thi Olympic toàn Quốc “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019

Hội thi Olympic toàn Quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019

  •   22/03/2019 04:11:52 AM
  •   Đã xem: 236

Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TWĐTN-TNTH ngày 06/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019; thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên khối trường học năm học 2018 - 2019; hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

, . : 60