Văn bản quản lí
Thông bảo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020

Thông bảo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020

  •   11/04/2019 04:38:37 AM
  •   Đã xem: 732

Logo DHTM 3

Quyết định số:1604/QĐ-ĐHTM ngày 14 tháng 11 năm 2018 về việc ban hành danh sách các định hướng nghiên cứu trọng điểm của Trường Đại học Thương mại giai đoạn 2018 – 2025

  •   16/11/2018 04:39:39 AM
  •   Đã xem: 381

Nhà Trường đã có quyết định số:1604/QĐ-ĐHTM ngày 14 tháng 11 năm 2018 về việc ban hành danh sách các định hướng nghiên cứu trọng điểm của Trường Đại học Thương mại giai đoạn 2018 – 2025.

Thông tư số: 09/2014/TT-BKHCN Bộ khoa học công nghệ

Thông tư số: 09/2014/TT-BKHCN Bộ khoa học công nghệ

  •   07/06/2017 05:00:38 AM
  •   Đã xem: 485

Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Thông tư số: 09/2015/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số: 09/2015/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ

  •   07/06/2017 04:59:15 AM
  •   Đã xem: 513

Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hỗ trợ

, . : 60