Thạc sĩ
Kết quả điểm tuyển sinh sau đại học tháng 9/2017

Kết quả điểm tuyển sinh sau đại học tháng 9/2017

  •   11/10/2017 03:16:20 AM
  •   Đã xem: 2393

Thời khoá biểu lớp bổ sung đầu vào tuyển sinh đợt 2 tháng 9 năm 2017

Thời khoá biểu lớp bổ sung đầu vào tuyển sinh đợt 2 tháng 9 năm 2017

  •   06/06/2017 03:51:01 AM
  •   Đã xem: 888

Các học phần đại cương và cơ sở ngành : Bắt đầu học từ 08/06/2017
Các chuyên ngành: Bắt đầu học từ 10/08/2017

Thời khóa biểu học chuyển đổi dành cho các thí sinh không thuộc khối ngành Kinh tế dự thi tuyển sinh Cao học tháng 9 năm 2017

Thời khóa biểu học chuyển đổi dành cho các thí sinh không thuộc khối ngành Kinh tế dự thi tuyển sinh Cao học tháng 9 năm 2017

  •   06/06/2017 03:50:11 AM
  •   Đã xem: 634

Lưu ý: Thời gian học bắt đầu học từ 08/6/2017

, . : 60