Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng

Xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của trường ĐHTM

Chủ nhật - 24/04/2016 13:00

Thực hiện kế hoạch xây dựng, rà soát Chuẩn đầu ra hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/04/2010, Trường Đại học Thương mại đã hoàn thiện bản dự thảo Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của trường. Trân trọng đề nghị các đồng chí cán bộ quản lý, các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, các trưởng khoa cùng khối ngành Kinh tế, Quản lý, Quản trị kinh doanh trong và ngoài trường cho ý kiến đóng góp để Nhà trường tiếp tục hoàn thiện Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của trường.

            Các ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Quản lý khoa học-Đối ngoại (đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - tầng 1 nhà I, Trường Đại học Thương mại) hoặc qua Email khoahoc@vcu.edu.vn; nguyenmanhhung@gmail.com trước ngày 15/03/2014.

            Trân trọng cảm ơn!


Xem chi tiết
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60