Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng

Quy định thực hiện chế độ và định mức công tác đối với giáo viên cơ hữu trường đại học Thương mại

Chủ nhật - 24/04/2016 13:00
Ngày 4/3/2011, Hiệu trưởng trường đại học Thương mại đã ký Quyết định ban hành Quy định thực hiện chế độ và định mức công tác đối với giáo viên cơ hữu trường đại học Thương mại.
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60