Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học Thương mại

Chủ nhật - 24/04/2016 13:00
Ngày 4/3/2011, Hiệu trưởng trường đại học Thương mại đã ký Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60