QĐ phê duyệt giáo trình

Quyết định số: 24 /QĐ-ĐHTM

Thứ tư - 07/06/2017 06:32
Quyết định về việc bổ sung Điều 10a của Quy định về việc biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình ban hành theo Quyết định số 754/2012/QĐ-ĐHTM ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại
 
, . : 60