Hợp tác Quốc tế
Trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge, Hàn Quốc

Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge, Hàn Quốc

  •   25/04/2019 10:35:00 PM
  •   Đã xem: 208

Theo thỏa thuận trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Thương mại và Trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge, Hàn Quốc. Trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge sẽ dành các suất học bổng cho sinh viên Trường Đại học Thương mại vào kỳ mùa thu 2019.

Trường Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc

Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc

  •   24/04/2019 11:44:29 PM
  •   Đã xem: 286

Theo chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc, Trường ĐH Kwangwoon sẽ dành 02 suất học bổng trao đổi cho sinh viên Trường ĐH Thương mại sang học kỳ mùa Thu 2019.

Trường Đại học Busan, Hàn Quốc

Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Busan, Hàn Quốc

  •   24/04/2019 11:40:18 PM
  •   Đã xem: 266

Theo chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Trường Đại học Busan, Trường Đại học Busan sẽ dành 02 suất học bổng trao đổi cho sinh viên Trường Đại học Thương mại sang học kỳ mùa Thu 2019.

Trường Đại học Thương mại tiếp và làm việc với Đại học Upper Iowa, Mỹ

Trường Đại học Thương mại tiếp và làm việc với Đại học Upper Iowa, Mỹ

  •   10/03/2019 10:10:53 PM
  •   Đã xem: 213

Sáng ngày 06/03/2019, Trường đại học Thương mại đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Trường Đại học Upper Iowa, Mỹ do TS Kalai Ponnial – Trợ lý Phó Hiệu trưởng, Giám đốc phụ trách hợp tác quốc tế khu vực Châu Á.

, . : 60