Hoạt động Khảo thí
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

  •   22/01/2019 03:49:13 AM
  •   Đã xem: 160

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

  •   15/01/2019 04:11:34 AM
  •   Đã xem: 256

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Mẫu đơn xin cấp lại bẳng điểm tốt nghiệp

Mẫu đơn xin cấp lại bẳng điểm tốt nghiệp

  •   04/09/2018 11:47:55 PM
  •   Đã xem: 154

Mẫu đơn xin cấp lại bẳng điểm tốt nghiệp

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 3 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 3 năm học 2017 - 2018

  •   04/09/2018 11:39:43 PM
  •   Đã xem: 401

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 3 năm học 2017 - 2018

, . : 60