Đào tạo Liên thông - Bằng 2 - Vừa học vừa làm
Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh năm 2018

Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh năm 2018

  •   20/09/2018 03:48:25 AM
  •   Đã xem: 3350

Khoa Tại chức trường Đại học Thương mại hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ tuyển sinh hệ liên thông, bằng 2 và VLVH như sau:

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông - đợt thi tháng 01/2018

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông - đợt thi tháng 01/2018

  •   13/09/2017 03:27:35 AM
  •   Đã xem: 11692

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học cho tất cả các ngành

, . : 60