Chương trình Đào tạo
Kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2020

Kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2020

  •   02/07/2020 09:57:53 PM
  •   Đã xem: 421

Thông báo số 568/TB-ĐHTM ngày 01/7/2020 về việc ban hành kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2020.

Thông báo về việc hoàn thiện bộ slides bài giảng học phần trong chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy năm 2020

Thông báo về việc hoàn thiện bộ slides bài giảng học phần trong chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy năm 2020

  •   04/06/2020 12:13:39 AM
  •   Đã xem: 651

Thông báo số 241/TB-ĐHTM ngày 29/5/2020 về việc hoàn thiện bộ slides bài giảng học phần trong chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy năm 2020

Logo DHTM 3

Quyết định ban hành bộ đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2020

  •   04/06/2020 12:06:33 AM
  •   Đã xem: 797

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-ĐHTM ngày 22/5/2020 về việc ban hành bộ đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2020.

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ rà soát đề cương học phần trình độ ĐH hệ CQ

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ rà soát đề cương học phần trình độ ĐH hệ CQ

  •   24/04/2020 01:00:03 AM
  •   Đã xem: 507

Nhà trường đã có Thông báo số 273/TB-ĐHTM ngày 24/4/2020 về việc hoàn thiện bộ đề cương học phần thuộc các chương trình đào tạo trình độ ĐH hệ CQ.

, . : 60