Chương trình đào tạo cử nhân
Logo DHTM 3

Quyết định ban hành bộ đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2020

  •   04/06/2020 12:06:33 AM
  •   Đã xem: 206

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-ĐHTM ngày 22/5/2020 về việc ban hành bộ đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2020.

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ rà soát đề cương học phần trình độ ĐH hệ CQ

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ rà soát đề cương học phần trình độ ĐH hệ CQ

  •   24/04/2020 01:00:03 AM
  •   Đã xem: 258

Nhà trường đã có Thông báo số 273/TB-ĐHTM ngày 24/4/2020 về việc hoàn thiện bộ đề cương học phần thuộc các chương trình đào tạo trình độ ĐH hệ CQ.

Logo DHTM 3

Thông báo lần 2 về kế hoạch rà soát, hoàn thiện đề cương học phần trình độ đại học

  •   13/02/2020 09:03:26 PM
  •   Đã xem: 355

Thông báo lần 2 số 95/TB-ĐHTM ngày 14/2/2020 2 về kế hoạch rà soát, hoàn thiện và công bố bộ đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học.

Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiếng Anh thương mại theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

  •   10/01/2020 05:01:45 AM
  •   Đã xem: 692

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiếng Anh thương mại theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

, . : 60