Văn bản

Quy định về nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường ĐHTM

Quy định về nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức trong trường Đại học Thương mại

Số kí hiệu 568/QĐ-ĐHTM
Ngày ban hành 28/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 27/08/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Văn bản quản lý cấp trường
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Admin

 File đính kèm

Văn bản mới

1023/QĐ-ĐHTM

Quy định chế độ làm việc của giảng viên

Lượt xem:2647 | lượt tải:1834

580/QĐ-ĐHTM

Quy định đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Trường ĐHTM

Lượt xem:916 | lượt tải:1612

568/QĐ-ĐHTM

Quy định về nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường ĐHTM

Lượt xem:1108 | lượt tải:754

195/QĐ-ĐHTM

Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:1321 | lượt tải:7489

196 /QĐ-ĐHTM

Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:2432 | lượt tải:1580
Tìm kiếm văn bản
, . : 60